ADS

Adopt A Dive Site

Help mee om uiterlijk in 2030 30% van de zee beschermd te hebben.

 

 

Wat is Adopt A Dive Site®?

Het Adopt a Dive Site-programma werd in 2016 gelanceerd om duikleiders over de hele wereld te stimuleren deel te nemen aan voortdurende, lokale bescherming en monitoring van onze onderwaterwereld.

Om eigenaarschap van lokale duikstekken aan te moedigen, vroegen we de deelnemers om zich in te schrijven voor een maandelijks Dive Against Debris®-onderzoek op de door hen gekozen locatie. Het programma was een doorslaand succes.

Aangemoedigd door de reactie van de duikgemeenschap, wordt de scope van het programma groter dan het probleem van afval in zee. Er worden nu ook andere problemen aangepakt zoals de bedreiging van kwetsbare soorten, het verlies aan leefomgevingen en klimaatverandering. Dit alles ter ondersteuning van de duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN en de blauwdruk van PADI® voor het ondernemen van actie voor de zee.

Vooruitkijkend, heeft Adopt a Dive Site tot doel de economische waarde van duiktoerisme te vergroten door de verantwoordelijkheid en het eigenaarschap steeds meer bij PADI-professionals en duikcentra te leggen als het gaat om hun plaatselijke omgeving.

 

 

 

Onze Strategie

Bescherm 30% van de zee door middel van partnerschappen en uitbreiding van het Adopt A Dive Site-programma.

Kernactiviteiten: (1) In de periode tot uiterlijk 2023 50% van alle PADI-duikcentra wereldwijd een duikstek laten adopteren via het Adopt A Dive Site-programma (2) In de periode tot uiterlijk 2026 in 20 landen voor nieuwe beschermde zeereservaten zorgen

ADS
LOCALE ACTIE
Maandelijkse Duikstekonderzoeken

Ervoor zorgen dat PADI-duikcentra, -resorts en -professionals regelmatig hun geadopteerde duikstekken onderzoeken met de steun van duikers en de lokale gemeenschap.

Global Network
WERELDWIJDE IMPACT
Een Wereldwijd Beschermd Netwerk

Een wereldwijd netwerk van 10.000 geadopteerde duikstekken, nieuwe zeereservaten en de bescherming van 30% van de zee voor 2030.

 

 

Sluit je aan bij het Netwerk

Binnenkort vernieuwd

Het Adopt A Dive Site-programma wordt opnieuw gelanceerd. In de tweede helft van 2021 kunnen nieuwe aanmeldingen worden ingediend en toegekend. Blijf op de hoogte!

Help de onderwaterwereld waar wij zo van houden te beschermen.

 

 

Our Founding Partner

BP

Blancpain: Official Partner of the PADI Blueprint for Ocean Action and Founding Partner of the PADI MPA Program and ADOPT THE BLUE™

PADI is proud to join forces with Blancpain to fundamentally increase the number of marine protected areas (MPAs) around the globe over the coming decade.

Together, Blancpain and PADI will work with local communities across the globe to expedite the establishment of MPAs. At the heart of the multi-year partnership is the flagship citizen science program, Adopt the Blue™ in which 6,600 registered PADI dive centers and resorts will be activated to develop the largest network of marine protected areas on the planet, enabling millions of PADI recreational divers to proactively engage in marine conservation at every opportunity.
 

 
Hoe kan ik mijn duikstek adopteren?

Het is net zo eenvoudig als het invullen van het aanvraagformulier. Als je hiermee problemen ondervindt, neem dan contact met ons op.

 
Hoe kan ik mijn duikstek adopteren?

Het is net zo eenvoudig als het invullen van het aanvraagformulier. Als je hiermee problemen ondervindt, neem dan contact met ons op.

 
Welke duikstek moet ik adopteren?

De keuze is aan jou! We raden een duikstek aan waar je regelmatig duikt. En waar je om die reden regelmatig burgerwetenschappelijke onderzoeken kunt uitvoeren.

 
Kan ik meer dan één duikstek adopteren?

Ja - er is geen limiet aan het aantal duikstekken dat een duikcentrum of PADI-professional kan adopteren. Houd er echter rekening mee dat je vanuit de overeenkomst die je aangaat, op elk moment kunt worden opgeroepen voor natuurbeschermingsacties en burgerwetenschappelijk onderzoek onder water. Als je denkt dat je deze verplichtingen niet op meerdere duikstekken kunt nakomen, heroverweeg dan het aantal te adopteren duikstekken.

 
Kan ik mijn duikstek adopteren als ik niet voor een PADI-duikcentrum werk?

Je hoeft niet werkzaam te zijn voor een PADI-duikcentrum om deel te nemen aan het Adopt a Dive Site-programma, maar je moet wel een PADI-professional zijn (Divemaster of hoger).